Terug naar homepagina

 

Amvest lanceert woon-zorgconcept SEASONS voor senioren: vitaliteit en gezondheid staan centraal

 

 

Veel 65-plussers krijgen de kans om samen te wonen met generatiegenoten, laagdrempelige ontmoetingen te hebben en in een vitale en comfortabele omgeving te wonen. Momenteel zijn er voor het Seasons concept van Amvest circa 375 appartementen voor senioren in aanbouw, onder meer in Huizen, Amsterdam en Soesterberg. Alle woningen met het Seasons-concept worden opgenomen in het Amvest Living & Care Fund.

 

Sociale interactie voor senioren

 


Seasons is een concept voor senioren die het fijn vinden om samen met generatiegenoten te wonen, naar elkaar om te kijken en om samen verschillende activiteiten te ondernemen. Van het aanbieden van workshops, kaart- en sportclubjes tot het gezamenlijk aanleggen van een moestuin en het organiseren van kookworkshops. Met het faciliteren en aanmoedigen van een actieve en sociale levensstijl maakt Amvest wonen aantrekkelijk voor de 65-plussers van nu. Ook blijven ze vitaler, waardoor zorg verminderd kan worden. Voor alle bewoners is er een vast aanspreekpunt; de community manager voor de locatie en een zorg-consulent voor de zorgvraag. De community manager organiseert activiteiten, zorgt voor sociale interactie en houdt een oogje in het zeil. Daarnaast wordt er altijd een community-ruimte ingericht waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

 

Veranderde zorgbehoefte


Seasons is er opgericht dat de bewoners op afroep thuiszorg kunnen inschakelen indien nodig. Amvest heeft daarvoor een samenwerking met een vaste zorgpartner. Daarnaast zijn de woningen in woon-zorgconcept levensloopgeschikt ontworpen; woningen kunnen worden aangepast op de veranderende woonbehoefte. Bewoners kunnen daardoor op de locatie blijven wonen wanneer de zorgvraag verandert.

 

Grote vraag naar nieuwe woonvormen


In Nederland is er door de vergrijzing een steeds grotere vraag naar passende woonvormen voor senioren waar informele netwerken zorgen voor minder eenzaamheid. Door geclusterd te wonen kan er efficiënt zorg worden geleverd met een reductie van de reistijd van het zorgpersoneel. Portfoliomanager Susan van de Koppel-Nagelmaeker van het Living & Care fonds van Amvest: ‘Wij zijn blij dat we met het concept Seasons een bijdrage leveren in het aanbod van passende woonvormen voor ouderen, waarbij ontmoeting en vitaliteit centraal staan. Door geclusterde woonvormen te realiseren, helpen we mee aan de oplossing van de maatschappelijke opgave op het gebied van toenemende eenzaamheid, stijgende zorgkosten en het tekort aan zorgpersoneel’.

 

Terug naar homepagina