Terug naar homepagina

 

Voortgang  Seasons De Oude Tempel 

 

Vorig jaar is de nieuwbouw gestart op Landgoed De Oude Tempellaan 1. Maar dat niet alleen, Cornelissen aannemingsbedrijf deelde dit informatiebulletin om meer inzicht te geven in de voortgang van het project.

Dubbel Gastenhuis


Het hoogste punt is enkele weken geleden bereikt, en de steiger is nu aan het zakken. Met
het zakken van de steiger worden de gevelkozijnen geplaatst en de prefab gevelelemen- ten
gemonteerd. Binnen is er begonnen met de afbouw, waarbij de eerste metalstudwanden zijn
geplaatst. De bouw verloopt volgens planning.

Zorgappartementen


Bij de zorgappartementen is inmiddels de dakvloer gelegd. Deze zal begin volgend jaar
gestort worden, en de dakbedekking zal in februari 2024 worden aangebracht. Daarna zal de steiger ook hier gefaseerd zakken met het plaatsen van kozijnen en prefab gevelelementen.
Hoewel de planning door overmatige regen- val enige vertraging heeft opgelopen, is de
verwachting een voorsprong te behouden of op zijn minst op schema te blijven.

Villa


Na eerder te hebben gemeld dat het pand asbestvrij is gemaakt, heeft de opdrachtgever
gevraagd naar eventuele verdere verduurzamingsopties voor het pand. Dit is gezamenlijk
onderzocht en inmiddels voorgesteld. De verwachting is begin 2024 de verdere engineering
te starten en uiterlijk in het tweede kwartaal van 2024 te beginnen met de uitvoering van de
werkzaamheden.

Contact

Cornelissen aannemingsbedrijf is als aannemer verantwoordelijk voor de realisatie van de
gebouwen. Zij streven ernaar de overlast voor alle omwonenden tot een minimum te beperken. Mocht u tips of een klacht hebben, dan kunt u dit het beste mailen naar
info@cornelissenbouw.nl.

 

Terug naar homepagina